Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Tilskudsmuligheder

Der findes flere muligheder for at få økonomisk tilskud til pasning af børn. Det er ikke muligt at få tilskud til pasning af egne børn.