Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Søskendetilskud i institutioner

Har du flere børn i institution betales fuld pris for den dyreste plads og 50% for de efterfølgende pladser.

Der skal betales for institutionsplads under sygdom, ferie og lukkedage.

Der ydes automatisk søskendetilskud til

  • barn i privat daginstitution
  • barn i privat børnepasning efter dagtilbudsloven § 80
  • barn i dagtilbud 0-5 år
  • barn i SFO

Der ydes ikke søskendetilskud til

  • barn i klub
  • barn i SFO på privatskole

 

Opdateret 4. maj 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00