Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Tilskud til private institutioner

Det er muligt for private udbydere at oprette og drive private daginstitutioner, hvor kommunen yder et driftstilskud pr. barn i privatinstitution efter Dagtilbudsloven §36.

Der ydes følgende tilskud til den private institution og leverandør:

  2016  2017 
 Tilskud 0 – 2 årige  kr. pr. måned kr.. pr. måned 
 Driftstilskud inkl. moms 9.225  9.302
 Administrationsbidrag 258  260 
 Bygningstilskud 234  238
 Tilskud i alt 9.717  9.800
       
 Tilskud 3-5 årige  kr. pr. måned kr.  pr. måned 
 Driftstilskud inkl. moms 5003 5040 
 Administrationsbidrag 140  141
 Bygningstilskud 234  238 
 Tilskud i alt 5.376 5.420

Indmeldelse af barn i en privat vuggestue/børnehave

Pladsanvisningen anviser ikke pladser til de private institutioner. Du skal være opmærksom på, at det er dit eget ansvar at kontakte den private institution i forhold til plads, og hvordan dit barn bliver skrevet op. Har du senere brug for en kommunal plads, skal du opskrive dit barn på den kommunale venteliste.

Betaling af privat vuggestue/børnehave

Når dit barn er optaget i en privat institution, vil institutionen give pladsanvisningen besked. Dette er af hensyn til evt. beregning af søskendetilskuddet og økonomiske fripladstilskud, som ydes af kommunen. Tilskuddet udbetales dog direkte til institutionen, som modregner deres opkrævninger, inden de sender regninger til dig.

Læs om reglerne for søskende og økonomiske fripladstilskud.

Særlige forhold vedrørende fripladstilskud til private institutioner

Høje-Taastrup kommune giver kun et tilskud, der svarer til en kommunal plads. Tager den private institution en pris, der er dyrere end en kommunal plads, skal forældrene selv betale differencen, uanset om man har delvis eller fuld økonomisk friplads. 

Læs om reglerne for søskende- og økonomiske fripladstilskud.

Opdateret 31. maj 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00