Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Tilskud til privat børnepasning

Som alternativ til kommunens dagtilbud tilbyder kommunen at yde tilskud til ansættelse af en privat børnepasser for børn i alderen ½ til og med 2 år.

Beløbet udgør 75% af de dokumenterede udgifter, dog max 6.933,94 kr. pr. måned i 2017.

Tilskuddet ydes efter Dagtilbudsloven § 80.

Læs mere om reglerne for privat børnepasning.

Der ydes ikke tilskud til pasning af egne børn.

Opdateret 22. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00