Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Tilskud til privat børnepasning

Som alternativ til kommunens dagtilbud tilbyder kommunen at yde tilskud til ansættelse af en privat børnepasser for børn i alderen ½ til og med 2 år.

Tilskuddet er i maj 2017 ændret med virkning fra 1. januar 2017

Beløbet udgør 75% af de dokumenterede udgifter, dog max 6.976,13 kr. pr. måned i 2017.

Tilskuddet ydes efter Dagtilbudsloven § 80.

Læs mere om reglerne for privat børnepasning.

Søg tilskud til privat pasning af børn

Der ydes ikke tilskud til pasning af egne børn.

Opdateret 5. oktober 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00