Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Formålet med behandlingen i Flønghuset

Formålet med behandlingen er, at barnet skal opnå personlig og faglig udvikling.

Ved at der er en fast struktur i Flønghuset, som er baseret på genkendelighed og forudsigelighed, får barnet ro til at udvikle sig og lære.

Udgangspunktet er, at den ydre styring, som Flønghusets personale lærer barnet, med tiden bliver til barnets egen indre styring.

Når børnene afslutter deres behandlingsforløb i Flønghuset skal de i teorien kunne indgå i folkeskolens undervisning eller fortsætte på en ungdomsuddannelse alt efter, hvor gamle børnene er, når de afslutter behandlingen. Det er altid en individuel vurdering, hvornår behandlingsforløbet afsluttes, og hvad der skal ske efterfølgende.

Formålet med behandlingen i Flønghuset

Formålet med behandlingen er, at barnet skal opnå personlig og faglig udvikling. Ved at der er en fast struktur i Flønghuset, som er baseret på genkendelighed og forudsigelighed, får barnet ro til at udvikle sig og lære.

Udgangspunktet er, at den ydre styring, som Flønghusets personale lærer barnet, med tiden bliver til barnets egen indre styring.

Når børnene afslutter deres behandlingsforløb i Flønghuset skal de i teorien kunne indgå i folkeskolens undervisning eller fortsætte på en ungdomsuddannelse alt efter, hvor gamle børnene er, når de afslutter behandlingen. Det er altid en individuel vurdering, hvornår behandlingsforløbet afsluttes og hvad der skal ske efterfølgende.


Flønghusets målgruppe

Flønghuset er et tilbud til børn, der er normalt begavede, men som ikke kan rummes i folkeskolen på grund af deres sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder.

Disse vanskeligheder kan have indflydelse på deres indlæring og børnene kan derfor have svært ved at følge undervisningen i folkeskolen. Vanskelighederne kan også have indflydelse på deres samspil med andre børn og voksne.

Børn med specifikke indlæringsvanskeligheder falder indenfor Flønghusets målgruppe. Ligeledes børn med udadreagerende adfærd, børn der har vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration samt tidligt følelsesmæssigt skadede børn. Andre kan være indadvendte og stille med tendens til tristhed og depression.

Fælles for børnene i Flønghuset er, at de har gavn af et mindre og overskueligt skole-miljø, hvor der er mulighed for at gennemføre et individuelt behandlings- og undervisningsforløb.

Flønghuset samarbejder med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup og ADHD klinikken i Brøndby. Omkring de indlæringsmæssige problematikker samarbejdes med psykologer fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Høje-Taastrup Kommune.Opdateret 24. august 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk