Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Tilsyn med Flønghuset

Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres.

Høje-Taastrup Kommune fører det generelle driftsorienterede tilsyn med egne kommunale tilbuds personale- og bygningsmæssige forhold og økonomi, jf. servicelovens § 147.

Tilsynet med Flønghuset udføres af stabsmedarbejdere i Børne- og Ungerådgivningscentret.

Tilsynsrapport. Besøg på Flønghuset 19.11.2014

Tilsynsrapport. Besøg på Flønghuset 03.03.2015

Tilsynsrapport. Besøg på Flønghuset september 2016


Opdateret 20. januar 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk