Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Udvikling og efteruddannelse af personalet

Alle ansatte i Flønghuset er uddannede lærere eller pædagoger. Der afholdes løbende uddannelsesaktiviteter for personalet, så de udvikler deres viden indenfor Flønghusets målgruppe.

Alle ansatte har gennemført et 2-årigt kursusforløb med emner, som er tilrettelagt i forhold til Flønghusets målgruppe.

Flønghuset samarbejder med VISO (Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen).

Personalet modtager løbende supervision af psykologer fra PPR og ved eksterne psykologer.

Én dag om året afholdes personaletræningsdag, hvor Flønghuset holder lukket. Temaerne er: kommunikation, samarbejde og trivsel.
Opdateret 10. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk