Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Forældrekurser

I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for alle forældre. Derfor tilbyder vi en vifte af kurser til forældre, som oplever særlige udfordringer med forældrerollen. Alle kurser er baserede på støtte, råd og vejledning og tilsigter en så tidlig indsats som muligt for at hjælpe dig og din familie bedst muligt på vej.