Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Læringshus i Nærheden

Byrådet har besluttet, at der skal bygges et læringshus/et byens hus i den nye bydel NærHeden

Læringshus/et byens hus skal være:

  • Et hus, hvor børnene bliver mødt med den mest moderne og givende undervisning
  • et hus, der emmer af aktivitet og læringslyst,
  • et hus, der trækker byen ind i skolen og skolen ud i byen.
  • Et hus, der bygger på en eksperimenterende tilgang til læring med høj grad af teknologi.

Vi har store ambitioner i Høje-Taastrup Kommune på vores børns vegne, vi ønsker at de skal have de allerbedste muligheder for at blive dygtige, kreative og samskabende. Vi vil bygge en state of the art-skole, der sætter Høje-Taastrup Kommune på landkortet inden for skole og undervisning. En skole hvor lokaler og faciliteter inspirerer til at lære endnu mere og til fantastisk undervisning. Hvor eleverne arbejder idéudviklende og kreativt om virkelige produkter i samarbejde med virksomheder, foreninger og andre.

Derfor har Høje-Taastrup Kommune indgået et partnerskab med LEGO-Education.

Samtidig skal huset rumme muligheder for, at aktive borgere kan bruge forskellige lokaler, værksteder eller samlingssteder. Huset skal emme af læring på alle niveauer – og skal være det sted, hvor lokalsamfund og skole mødes – til gavn for begge parter.

NærHeden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og være en central driver for udvikling af Hedehusene med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab.

Der vil fremover på denne side blive publiceret relevant materiale om projektets fremgang.

Læs mere:

Visionsprocessen

Pressemeddelelse om samarbejdet med LEGO-Education

 

Opdateret 23. november 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00