Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Visionsprocessen

Byrådet har ønsket en bred visionsproces med mange forskellige deltagere, så rigtigt mange stemmer kunne blive hørt i forhold til, hvad Læringshuset/Byens hus skal rumme.

Det er ikke hvert år, man bygger en skole/et Læringshus/Byens hus – og da Byrådet har store ambitioner om at etablere et hus, der kan inkorporere de kompetencer, som eleverne skal have for at begå sig i fremtiden, er vi gået grundigt til værks:

Vi har afholdt 2 summits med i alt over 195 deltagere (Borgere, elever, lærere, forældre, konsulenter, eksperter, politikere m.fl) – det ene summit med temaet: Læringsrum; det andet summit med temaet: Det omgivende samfund.

Vi har haft en Tænketank med lokale erhvervsfolk, studievejledere, læringseksperter samt én arkitekt, der har beskæftiget sig med tendenser og uddannelsesforskning.

Vi har haft en konceptudviklingsgruppe bestående af 11 interesserede interne skæve hjerne – fra gartnerafdeling til kultureksperter, der har arbejdet med et visualisere og konkretisere visionerne.
Herudover er der stadigt diverse administrative arbejdsgrupper; ligesom der er nedsat en projektgruppe bestående af personale fra Hedehusene Skole og Charlotteskolen.

Den overordnede vision for Læringshuset/Skolen/Byens hus tegner en skoledel, der indeholder læring af eksperimenterende art – opstille hypoteser, afprøve, tilrette, afprøve, udvikle, bygge: Eleverne vil i meget høj grad være medskabende og aktive. Måske kan man forestille sig en bygning bygget op med mange forskellige værksteder og laboratorier, der indbyder til hands-on-læring – en slags ”eksperimentarium”. Det vil blive et gennemgående tema at arbejde ud fra en sciencetilgang med en høj inddragelse af relevante teknologier.

Opdateret 13. december 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00