Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Matematik-handleplan fra dagtilbud til udskoling

Høje-Taastrup Kommunes matematik-handleplan skal styrke børn og unges matematiske færdigheder og udvikle deres kompetencer til fremtidens samfund. Forældre har også en rolle, for matematik indgår i mange hverdagsaktiviteter.

Høje-Taastrup Kommunes matematik-handleplan omfatter daginstitutioner, skoler m.v. - og der er også tips til forældrene. (Foto: Claus Bjørn Larsen).

Høje-Taastrup Kommunes matematik-handleplan omfatter daginstitutioner, skoler m.v. - og der er også tips til forældrene. (Foto: Claus Bjørn Larsen).

Den nye matematik-handleplan for børne- og ungeområdet i Høje-Taastrup Kommune skal være et redskab til at løfte resultaterne for matematik i skolerne og dermed i sidste ende de unges kompetencer i forhold til videre uddannelse og job i fremtidens samfund. 

Handleplanen lægger op til, at dagtilbud, skoler og klubber skal arbejde sammen om fælles mål for at ruste børnene til videre uddannelse. Den matematiske evne er nemlig medfødt og skal stimuleres tidligt og på barnets og den unges vej videre i livet.

Derfor indledes matematik-handleplanen med gode råd om at stimulere den matematiske sans allerede hos de små i dagtilbuddene. Derefter følger gode råd til børnehaveklassen, indskolingen, mellemtrinet, udskolingen og 10. klasse, mens de sidste to afsnit henvender sig til SFO’er og forældre.

Matematik er overalt i hverdagen

Mange opfatter måske matematik som noget svært, men der optræder matematik i en stor del af hverdagen - fx er det også matematik, når chaufføren finder vej, designeren skaber en ny lampeskærm eller vi klarer de daglige indkøb. Og vi skal starte tidligt med at stimulere den matematiske opmærksomhed og blive ved op gennem skoletiden. 

I handleplanen er der forslag til, hvordan man med konkrete aktiviteter kan styrke børns matematiske færdigheder på forskellige alderstrin. Børn i dagtilbud kan fx spille spil og tegne tegninger med geometriske former, mens skolebørn kan arbejde med programmering af robotter.

Hvert afsnit indeholder også en beskrivelse af, hvordan man kan gøre brug af IT. Her finder man eksempler på apps og andre programmer og redskaber, som kan bidrage til udviklingen af børnenes matematiske sans.

Strategispil styrker matematik

Handleplanen har også et afsnit med gode idéer til forældre. Matematik-handleplanen anbefaler, at forældre støtter børnenes udvikling med forskellige aktiviteter – fx ved at inddrage børnene i daglige aktiviteter som borddækning og indkøb og spille spil, der udvikler evnen til at finde strategier, som er en vigtig del af matematik. Det kan være puslespil, Yatzy, Backgammon og Stratego.

Læs matematik-handleplanen.

Fakta om matematik:

Vi møder matematikken i hverdagen, fx når vi:

 • handler ind
 • betaler for varer
 • laver mad
 • dækker bord
 • finder vej.

Matematik er også:

 • at beregne
 • at sammenligne
 • at se mønstre
 • at genkende
 • at finde geometriske former
 • at kunne forklare, hvordan et problem løses.
Opdateret 9. januar 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00