Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Nyhedsbreve om Morgendagens børne- og ungeliv

Styregruppen udgiver nyhedsbreve om Morgendagens børne- og ungeliv og folkeskolereformen her på hjemmesiden og sender dem til forældre og medarbejdere via daginstitutioner, skoler/SFO'er og klubber.

Du kan også oprette abonnement på nyhedsbrevene.

Nyhedsbrev 25. juni 2015 om Morgendagens Børne- og Ungeliv , læs bl.a. om:

 • Bærende principper skal iværksættes i specialtilbuddene - og sammenhængen med almentilbuddene styrkes
 • Socialrådgivere i udvalgte lokalområder 
 • Folkeskolereformen sætter rammen for Pædagogiske Læringscentre (PLC) 
 • SP-vejledning og SP-kurser fortsætter i det nye skoleår

Nyhedsbrev 2. juni 2015 om Morgendagens Børne- og Ungeliv, læs bl.a. om:

 • Tak for svar: Værdifuld viden fra spørgeundersøgelse 
 • Vuggestuen Firkanten: Læreplan og SP styrker børneliv, faglighed og samarbejde 
 • 10 principper for godt forældresamarbejde 
 • Sammenhæng og helhed ved overgange i børn og unges liv

Nyhedsbrev 24. november 2014 om Morgendagens Børne- og Ungeliv, læs bl.a. om:

 • I gang med den nye hverdag... 
 • Så er alle 1800 uddannet i SP-modellen
 • Styrket samspil med børn gavner deres udvikling og læring
 • Fælles fokus på læsning i Hedehusene
 • Læseobs’en tilbyder hjælp og støtte helt ind i klasseværelset  

Nyhedsbrev 10. februar 2014 om Morgendagens børne- og ungeliv, læs bl.a. om:

 • Uddannelse virker: Pædagoger tager ny læring i brug på daginstitutionerne
 • Fløng Skole: Bedre inklusion og læringsmiljøer ved at bruge resurserne til specialundervisning på en ny måde 
 • Folkeskolereform: Masser af idéer til en sammenhængende dag 
 • Forslag til samarbejdsmodel for hele 0-18-årsområdet på vej 
 • Hjælp til dig, der skal hjælpe et barn i mistrivsel 

Nyhedsbrev 19. december 2013 om Morgendagens børne- og ungeliv, læs bl.a. om:

 • Forberedelser til folkeskolereform er i fuld gang
 • Socialrådgivere tilknyttes skolerne 
 • Arbejdsgruppe om styrket samarbejde med forældre 
 • Forebyggelses-strategi på vej ud til alle 
 • Har du fået dit hæfte om ”Morgendagens børne- og ungeliv”?

Nyhedsbrev 24. oktober 2013 om Morgendagens børne- og ungeliv, læs bl.a. om:

 • Folkeskolereformen og Morgendagens børne- og ungeliv
 • Handleplan for ”Uddannelse Til Alle” iværksættes
 • ART: Et værktøj til at ”styrke de store” i boligområderne
 • Tema: Sprog og læsning
 • Formidling og Forandring i fokus på stormøde
 • Få overblik over Morgendagens børne- og ungeliv i nyt hæfte

Nyhedsbrev 28. august 2013 om Morgendagens børne- og ungeliv, læs bl.a. om:

 • Børne- og Ungepolitik og Forebyggelses-strategi er vedtaget 
 • Pædagogiske læringscentre skal blive en fælles ressource i lokalområderne 
 • Samarbejdsmodel mellem psykologer og skoler
 • Ros til kurserne i SP - HTK’s fælles pædagogiske model 
 • Forældreguide om SP

Nyhedsbrev 22. maj 2013

Nyhedsbrev 26. februar 2013

Morgendagens Børne- og Ungeliv er et flerårigt program for et kvalitetsløft af 0-18-årsområdet i Høje-Taastrup Kommune.

Opdateret 16. februar 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00