Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

16 gode idéer til byrådet efter Unge Summit 2015

Unge og byrådsmedlemmer udviklede en række gode idéer til bl.a. at styrke fællesskabet blandt Høje-Taastrups unge og øge deres kendskab til job og uddannelse.

Forumteatret Prisme på scenen foran den fyldte sal i Taastrup Medborgerhus ved Unge Summit 2015.

”I Byrådet tror vi, at uddannelse er en vigtig del af et godt ungdomsliv og voksenliv, og vi vil hjælpe flere unge til at få en ungdomsuddannelse. Men I ved bedst, hvilke forhindringer I møder, og hvad der gør det lettere og sjovere at være ung og være i uddannelse: Fortæl os, hvad vi ikke fatter!”

Sådan lød budskabet fra, da Byrådets ”Uddannelse til Alle”-udvalg i september sendte en campingvogn på turné til skoler, klubber m.m. for at invitere de unge til workshoppen Unge Summit 2015 og indhente deres gode idéer til et bedre ungdoms- og uddannelsesliv i Høje-Taastrup Kommune.

500 forslag fra de unge

Campingvognens dialogturné resulterede i over 500 forslag og ca. 70 unge deltagere til Unge Summit 2015.

Alt dette opsummerede Jesper Kirkegaard, formand for Uddannelse Til Alle-udvalget, da han tirsdag den 27. oktober bød de unge og en række byrådsmedlemmer og fagfolk velkommen til Unge Summit i Taastrup Medborgerhus.

Herefter ledte dagens konferencier, Esben Danielsen, direktør for Lokale- og Anlægsfonden og kendt fra bl.a. Roskilde Festival, deltagerne gennem dagens program.

Først involverede Forumteatret Prisme deltagerne i små spil på scenen, som illustrerede nogle af de idéer og udfordringer, som de unge og fagfolk har peget på.

Dernæst gik deltagerne i gang med at udforske og konkretisere de mange indkomne idéer, som var blevet samlet i nogle overordnede temaer.

Det resulterede i 16 forslag, hvoraf flere pegede på, hvordan man kan styrke det sociale fællesskab mellem de unge, og hvordan man kan øge de unges kendskab til job- og uddannelses-muligheder.

To årlige fester skal styrke fællesskab

Byrådet havde stillet 100.000 kr. til rådighed til at gennemføre en af idéerne, og ved en afstemning afgjorde de unge selv, at pengene skal bruges på at etablere to årlige fe-ster/koncerter for at styrke de unges fællesskab på tværs af hele kommunen.

Men der var også stor opbakning til et forslag at bruge forældre som gæstelærere til at fortælle om deres job samt til forslag om en årlig fælles konkurrencedag for skolernes ældste klassetrin og forslag om en praktikplads-database.

Praktikplads-database

Og ved en efterfølgende afstemning om, hvad Uddannelse Til Alle-udvalget bør arbejde videre med, blev forslaget om praktikplads-databasen topscorer – skarpt forfulgt af et forslag om fagpersoner som gæstelærere og forslaget om skolernes fælles konkurrencedag.

23 deltagere meldte sig til at være med til at konkretisere idéen om de to årlige fester for de unge.

Og borgmester Michael Ziegler lovede alle deltagerne, at byrådsmedlemmerne tager de mange gode idéer med i det videre arbejde i Uddannelse Til Alle-udvalget, og han takkede de unge for deres store engagement på Unge Summit.

Se en kort film fra Unge Summit 2015.
Idéudviklingen i grupperne resulterede i 16 forskellige forslag, der blev sat til afstemning sidst på Unge Summit 2015.

Deltagere i Unge Summit 2015 på scenen sammen med en af skuespillerne (med kasket) fra Forumteatret Prisme.

Opdateret 28. oktober 2015

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00