Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Overgange i børn og unges liv

I Høje-Taastrup Kommune skal alle børn og unge opleve sammenhæng og helhed fra dagtilbud til ungdomsuddannelse og senere beskæftigelse.

I samarbejdet om overgange tager vi udgangspunkt i fire fælles principper:

  • Vi sikrer kvalitet og sammenhæng i samarbejdet om overgange i børn og unges liv
  • Vi sikrer overlevering af relevant viden
  • Vi sikrer barnets/den unges trivsel, læring og en plads i fællesskabet
  • Vi sikrer, at forældrene inddrages ligeværdigt og respektfuldt i samarbejdet

 De fælles principper skal altid anvendes i overgangsarbejdet. Du kan læse mere om de fælles principper her.

overgange-piger-halvt-billede

Forpligtende aktiviteter

Til de fælles principper knytter sig nogle forpligtende aktiviteter, som alle ledere i dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber er ansvarlige for at rammesætte, understøtte og gennemføre. Du kan se dem alle i det følgende.

Overgang fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave

I årshjulet kan du se, hvilke aktiviteter der er forpligtende at rammesætte, understøtte og gennemføre i overgangsarbejdet.

Udover at synliggøre de forpligtende aktiviteter, giver årshjulene et overblik over, hvem der skal deltage og har ansvar for hvilke aktiviteter. Hvilke konkrete metoder og værktøjer, der skal anvendes i overgangsarbejdet, besluttes lokalt. Det er oplagt at lade sig inspirere af hinanden. Du kan finde inspirationsmaterialer i menuen til venstre. 

Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave

I årshjulet kan du se, hvilke aktiviteter der er forpligtende at rammesætte, understøtte og gennemføre i overgangsarbejdet.

Udover at synliggøre de forpligtende aktiviteter, giver årshjulene et overblik over, hvem der skal deltage og har ansvar for hvilke aktiviteter. Hvilke konkrete metoder og værktøjer, der skal anvendes i overgangsarbejdet, besluttes lokalt. Det er oplagt at lade sig inspirere af hinanden. Du kan finde inspirationsmaterialer i menuen til venstre. 

Overgang fra børnehave til skole/SFO

I årshjulet kan du se, hvilke aktiviteter der er forpligtende at rammesætte, understøtte og gennemføre i overgangsarbejdet.

Udover at synliggøre de forpligtende aktiviteter giver årshjulene et overblik over, hvem der skal deltage og har ansvar for hvilke aktiviteter. Hvilke konkrete metoder og værktøjer, der skal anvendes i overgangsarbejdet, besluttes lokalt. Det er oplagt at lade sig inspirere af hinanden. Du kan finde inspirationsmaterialer i menuen til venstre. 

Overgang fra skole/SFO til klub

I årshjulet kan du se, hvilke aktiviteter sin du som leder skal rammesætte, understøtte og gennemføre i overgangsarbejdet.

Udover at synliggøre de forpligtende aktiviteter giver årshjulene et overblik over, hvem der skal deltage og har ansvar for hvilke aktiviteter. Hvilke konkrete metoder og værktøjer, der skal anvendes i overgangsarbejdet, besluttes lokalt. Det er oplagt at lade sig inspirere af hinanden. Du kan finde inspirationsmaterialer i menuen til venstre. 

Overgang fra skole/klub til 10. klasse

I årshjulet kan du se, hvilke aktiviteter der er forpligtende at rammesætte, understøtte og gennemføre i overgangsarbejdet.

Udover at synliggøre de forpligtende aktiviteter giver årshjulene et overblik over, hvem der skal deltage og har ansvar for hvilke aktiviteter. Hvilke konkrete metoder og værktøjer, der skal anvendes i overgangsarbejdet, besluttes lokalt. Det er oplagt at lade sig inspirere af hinanden. Du kan finde inspirationsmaterialer i menuen til venstre. 

Overgange for børn og unge med særlige behov

Du kan her finde et samlet årshjul over alle overgange og alle forpligtende aktiviteter for børn og unge med særlige behov.

Opdateret 14. august 2018

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk