Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Fælles principper

De fælles principper for samarbejdet om overgange i børn og unges liv skal altid anvendes i overgangsarbejdet

Overgange citat3

Principperne er et redskab, der strukturerer, kvalificerer og synliggør opgaver i forbindelse med overgange. Samtidig sikrer de sammenhæng i arbejdet på tværs af dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber i Høje-Taastrup Kommune.

Du kan læse og udskrive principperne her.

overgange-piger-hele-billedet

Opdateret 14. september 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk