Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Inspirationsmaterialer

Her finder du inspiration til konkrete metoder og værktøjer, som kan anvendes i overgangsarbejdet. Du finder også spændende artikler og forskningsrapporter, der sætter fokus på gode overgange i børn og unges liv.

overgange citat

Fælles spørgeguide for medarbejdere

I overgangen til et nyt tilbud skal spørgeguidens temaer og spørgsmål drøftes. Både de professionelles, forældrenes og barnets/den unges perspektiv skal tænkes ind i denne drøftelse. Hvordan de forskellige parter inddrages, besluttes lokalt.

Du kan læse og udskrive spørgeguiden her.

Overgange citat 2  

Inspirationsmateriale fra kommunens dagtilbud og skoler

Fra Sengeløse:

Fra Reerslev:

Inspirationsmateriale fra andre kommuner, ministerier og organisationer

Forskningsprojekter og videnskabelige artikler

  • Dunlop, A-W.(2003): Bridging Chrildren’s Early Education Transitions through Teacher Collaboration. University of Strathclyde, Glsagow, Scotland. 2003
  • Fabian, H. & Dunlop, W-­‐A (2002): Transitions in the Early Years. Routledge, New York.
  • Brorstöm og Bjerre (2008): Vi arbejder med de kommende skolestartere. Dafolo
  • Charlotte Højholt m.fl. (2007): Børnefællesskaber – og de andre børns betydning – at arbejde med rummelighed og forældresamarbejde. Forlaget Børn og unge.
  • Anja Hvidtfeldt Stanek (2010): Børns fællesskaber og fællesskabernes betydning – analyseret i indskolingen fra børnehave til 1. klasse og SFO. Ph.D. Afhandling, Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning.
  • Anja Hvidtfeldt: Venskaber & konflikter påvirker børns skolestart. Artikel i Bakspejlet '16 fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, siderne 36-37.
Opdateret 27. februar 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk