Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Skoler, SFO og uddannelse

I Høje-Taastrup Kommune er det vores målsætning, at alle børn og unge skal udvikles og udfordres, så de trives og lærer mest muligt, uanset forudsætninger.

Der er 10 folkeskoler og et 10. klassecenter. På Ungdomsskolen er der desuden heltidsundervisning, der sigter mod folkeskolen afgangsprøve.

Folkeskolerne har klassetrin fra 0. til og med 9. klasse. Reerslev Skole har dog kun klassetrin op til og med 6. klasse.

SFO

Alle vores folkeskoler har SFO-tilbud for børn i 0.-3. klasse. Kommende skolebørn, der skal i 0. klasse efter sommerferien, skifter fra børnehave til SFO 1. april, hvor der er et heltids-SFO-tilbud, indtil undervisningen starter i august.

Der er forældrebetaling til SFO-tilbuddet.

I 3. klasse kan børnene ikke længere gå i SFO efter 1. april. I stedet har Høje-Taastrup Kommune et tilbud om at gå i fritidsklub.

Opdateret 27. oktober 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00