Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Find uddannelser tæt på HTK

Hvor ligger der en uddannelse i eller i nærheden af Høje-Taastrup? Find svaret her.

STX: Det almene gymnasium 

HF: 2 årig studentereksamen  

EUD: Erhvervsuddannelser

HHX: Merkantil studentereksamen

HTX: Teknisk studentereksamen 

Tag på besøg og bliv mere sikker

Prøv at besøge de forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner. Læs mere om at tage på besøg.

Opdateret 16. januar 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00