Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Mød andre unge i gang med deres fremtid

Mød en masse unge, der har valgt deres ungdomsuddannelse - og få en idé om, hvad det vil sige at gå på HTX, EUD, EGU eller en af de andre uddannelser.