Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Mød unge på EGU – 2 år med masser af praktik

Møde Casper, der altid har hadet skolen, men nu elsker sin EGU. Og Kamissa, der nu kan lide at lære.

Mød Casper, der altid har hadet skolen

Casper

Mød Kamissa, der ikke mere synes, det er svært at lære

Kamissa 

 

Opdateret 13. januar 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00