Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Om NU-kampagnen

NU-kampagnen er målrettet unge – og deres forældre – der efter vejledning og informationsmøder stadig er i tvivl om deres valg af ungdomsuddannelse. Lige NU, hvor de unge skal træffe deres valg.

NU - bliver du...

Der er oceaner af information om ungdomsuddannelser på nettet. Faktisk så meget, at man kan drukne i det. Med NU-kampagnen skærer vi helt ind til benet i informationerne til de unge, der stadig er i tvivl om deres valg af ungdomsuddannelse – og til deres forældre.

I stedet for mere information fokuserer vi på at udvælge og præsentere det, der gør valget mere overskueligt. Lige nu, hvor de unge, der stadig er i tvivl, skal bestemme sig.

NU-kampagnen bygger oven på og trækker på den megen information, vejledning og stærke værktøjer, der er udviklet af de forskellige instanser på området. Det ville slet ikke kunne lade sig gøre uden. Så tak for det!

Pressemeddelelsen om NU-kampagnen

”Less is more”: Målrettet kommunikation skal hjælpe tvivlere til uddannelsesvalg

NU-kampagnen indgår som en af indsatserne under Uddannelse Til Alle

Det ville ikke have været muligt uden…

De store portaler om uddannelse og vejledningen gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning er krumtappen i hjælpen til de unge og deres forældre. NU-kampagnen anvender og viser videre til en lang række informationer og værktøjer, bl.a. fra følgende instanser på området.

Uddannelsesguiden

Uddannelsesguiden ug.dk er Undervisningsministeriets portal til alle uddannelser, herunder ungdomsuddannelserne. NU-kampagnen trækker på informationer, stærke værktøjer og videoer produceret af Uddannelsesguiden.

UU Vestegnen 

UU Vestegnen er Ungdommens Uddannelsesvejledning i Høje Taastrup Kommune. Den personlige vejledning undervejs i skoleforløbet er helt afgørende for at hjælpe de unge til valget af ungdomsuddannelse. Kampagnen henviser overalt til personlig vejledning hos vejlederne på UU Vestegnen som en vigtig kilde til afklaring.

 

UU Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune gennemfører sideløbende med NU-kampagnen særlige informationsmøder i udsatte boligområder, bl.a. med tolkning, hvor forældre til unge bliver godt klædt på til at hjælpe de unge med valget af ungdomsuddannelse.

EGU

egu.dk er målrettet information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU. NU-kampagnen trækker på informationer om EGU fra egu.dk og linker til videoer på sitet.

Uddannelse Til Alle

Bag kampagnen står Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Byråd har sat turbo på indsatsen for at øge andelen af unge i Høje-Taastrup Kommune, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Indsatsen er samlet i Uddannelse til Alle-udvalget (UTA-udvalget), der har igangsat en række initiativer for at nå målet om flere med ungdomsuddannelse i kommunen. En af dem er NU-kampagnen.

Koncept og kampagneelementer

Kampagnen Din fremtid er NU omfatter

  • Kampagne-sitet www.htk.dk/DinFremtid
  • Plakater og opslag målrettet unge
  • Intensiv facebook-kampagne målrettet unge
  • Intensiv facebook-kampagne målrettet forældre og andre voksne
  • Avisannoncer og infoskærme

Samlet visuel præsentation af kampagnens forskellige elementer

Kampagnesitet og facebook-kampagnen er finansieret af EU-projektet Opening Up, som har til formål at øge borger- og brugerinddragelsen via sociale medier.

EU Logo   North Sea REgion Programme - logo  Opening Up - logo

Opdateret 15. december 2015

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00