Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Til forældre: Sådan foregår tilmeldingen

Fristen for at tilmelde sig 10. klasse og ungdomsuddannelser er den 1. marts. I skal som forældre sørge for tilmeldingen.

NU - er det nu

Går jeres søn eller datter i 9. og 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat, skal han/hun tilmelde sig en ungdomsuddannelse inden 1. marts. Tilmeldingen foregår digitalt på www.optagelse.dk, og I skal som forældre sørge for, at jeres barn bliver tilmeldt.

Sådan foregår optagelsen

  1. Den unge skal inden uge 8 udfylde sin uddannelsesplan med valg af uddannelse. Her skal I bruge det faste UNI-login fra skolen.
  2. Vejlederen skal vurdere den unges parathed i forhold til den uddannelse, der er valgt, og gøre ansøgningen klar.
  3. I skal som forældre underskrive ansøgningen med NemID og indsende den inden 1. marts.

Hvis I ombestemmer jer

Det er vigtigt at vælge rigtigt, for selve optagelsen til de enkelte uddannelser går i gang lige efter 1. marts.

Hvis dit barn ombestemmer sig inden 1. marts, skal I kontakte jeres vejleder på UU Vestegnen. Så kan I nå at ændre tilmeldingen.

Hvis dit barn ombestemmer sig efter 1. marts, skal I kontakte den uddannelse, I ønsker optagelse på.

Hvis dit barn ikke er uddannelses-parat

Hvis du er forælder til en ung, der ikke er uddannelses-parat, bliver I kontaktet af jeres uddannelsesvejleder fra UU Vestegnen. Vejlederen vil hjælpe jer med at få lavet en ny uddannelsesplan, så dit barn kan komme i gang med en ungdomsuddannelse.

Vejledning og gode råd, inden I går i gang

Se en video om ansøgning til ungdomsuddannelserne, inden I udfylder uddannelsesplanen.

Se flere video om ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Du kan også finde vejledninger på optagelse.dk.

Teknisk hotline

Teknisk hotline til optagelse.dk: Tlf. 70 21 21 51.

Opdateret 5. februar 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00