Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Hvor er vi nu?

Det første år med skolereformen begyndte i august, og børn, forældre og ansatte er i fuld gang med at gøre reformen til konkret hverdag i lokalområderne.

Find den enkelte skole via Reformen på din skole og læs temavis om folkeskolereformen i Høje-Taastrup Kommune med fortællinger fra de enkelte skole. Neden for er der et resume og links til væsentlige beslutninger i Byrådet om folkeskolereformen.

Beslutning om organisering af kommunens fritidstilbud og yderligere finansiering af reformen

På Byrådsmøde 26. august besluttede Byrådet, hvordan kommunens fritidstilbud i forlængelse af folkeskolereformen kan organiseres, og hvordan et yderligere bidrag til finansiering af reformen kan tilvejebringes. Inden da havde forældrebestyrelser og ansatte i klubber, skoler og dagtilbud haft mulighed for at give høringssvar til sagen.

Byrådet godkendte alle indstillingspunkterne, dog med en ændring i indstillingspunkt 2d. Du kan se materialet til sagen og Byrådets beslutning her (sag nr. 22 i referatet).

Beslutning om fysiske rammer m.m.

På Byrådsmødet tirsdag den 20. maj besluttede Byrådet at etablere en pulje på 2,5 mio. kr., så skolerne i 2015 og 2016 kan søge anlægsmidler til at opgradere inden- eller udendørsfaciliteter, der kan bidrage til den understøttende undervisning og til mere motion og bevægelse. Byrådet har desuden afsat 8,640 mio. kr. i 2014 og 2,082 mio. kr. i 2015 til at etablere arbejdspladser og indkøbe pc’ere mm.

Læs næmere i punkt 21 i referatet fra udvalgsmødet.

Beslutning om implementering af reformen

På Byrådsmødet tirsdag den 22. april blev et beslutningsoplæg om folkeskolereformens implementering i Høje-Taastrup Kommune godkendt.

Læs nærmere i punkt 16 i referatet fra Byrådsmødet.

Opdateret 6. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00