Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Inspirationskatalog

Her kan I få idéer til, hvordan I kan gennemføre folkeskolereformens elementer i praksis.

Siderne vil løbende blive udbygget med idéer til arbejdet med at indføre folkeskolereformen.

Første idékatalog er fra arbejdsgruppen om en god og sammenhængende dag for børnene. Det er opdelt i temaer om bl.a. åben skole, valgfag, understøttende undervisning, klasserumsledelse osv.:

Idékatalog om en god og sammenhængende dag for børnene.

Plancher med idéer til en god og sammenhængende dag for børnene.

EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har udgivet et inspirationskatalog: Inspirationskatalog - fra skole til skole

Opdateret 10. september 2014

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00