Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Åben skole

”Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde.” – s. 8 i aftaleteksten om folkeskolereformen

Billede om åben skole

I Høje-Taastrup Kommune vil vi indgå samarbejde med dramaskolen og kulturinstitutioner som fx teatre, biblioteker og museer. Herudover skal skolerne og det frivillige foreningsliv, fx idrætsforeninger og spejdere, over tid indgå samarbejder.

Et samarbejde bør have fokus på at styrke læringsmiljøet. Et godt samarbejde er som ofte forudsat af et tydeligt formål og en række målbare målsætninger som ramme og grundlag for samarbejdet.

Der er samtidig en gensidig motivation for at indgå og udvikle samarbejdet, og begge parter er åbne og søger at finde en fælles forståelse af skolens situation og værdisæt og samarbejdspartens ditto.

Hvordan samarbejdet organiseres er der sket en forventningsafstemt af,og hvem der har ansvar for at bidrage med hvad og hvornår er i det gode samarbejde koordineret.

Gennem en fælles dialog og inddragelse af involverede parter er der i det gode samarbejde udviklet idéer til indhold og planlægning af aktiviteter.

Det gode samarbejde har en tydelig opbakning i begge parters ledelse, der er klar med støtte i realiseringen af samarbejdet og løsning af eventuelle udfordringer undervejs.

Der evalueres på baggrund af de opstillede målsætninger, så der kan følges op på samarbejdets effekt, og om det skal videreføres, justeres eller afsluttes.  

Opdateret 8. august 2014

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00