Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Sådan kunne det se ud

Læs her ét tænkt eksempel på, hvordan den åbne skole kunne se ud på skolen.

Arbejdet med at åbne skolen endnu mere og få eksterne aktører ind i undervisningen er i fuld gang på skolen. Her har man kontaktet de lokale automekanikere, og én af disse var heldigvis med på idéen om at oprette et valgfag, hvor elever kan lære om biler og reparationsarbejdet. Skolen er også i gang med at lægge sidste hånd på en aftale med en tømrervirksomhed, der i en periode i skoleåret skal inddrages i håndværk og design i 7. klasse, så bl.a. geometriens formler bliver endnu mere virkelighedsnære. Skolens ledelse og skolebestyrelse er opmærksomme på, at man måske ikke har lutter bogligt stærke elever på skolen. Derfor har det været en klar strategi at lægge en del af kræfterne i at få skabt kontakt med lokale håndværksvirksomheder, der kan inspirere nogle elever til at vælge en erhvervsuddannelse.

 

Man har samtidig indledt et samarbejde med en række idrætsforeninger, så eleverne i 5. og 6. klasse via korte forløb får prøvet en række idrætsgrene på egen krop, som de måske ellers ikke havde kendt til. Samtidig giver det også idrætslærerne inspiration til nye aktiviteter i deres undervisning. Skolen har et samarbejde med gymnastikforeningen i støbeskeen fra det kommende skoleår. To af idrætslærerne er gjort til tovholdere. De har aftalt tre møder med gymnastikforeningens formand hen over efteråret, hvor de vil forsøge at finde hinanden på spørgsmål som økonomi, ressourcer og fællesinteresser for at samarbejdet kan blive frugtbart. Idrætslærerne håber at et samarbejde kan udmønte sig i, at skolens elever i 8. klasse kan tage en slags instruktøruddannelse i gymnastik. De to lærere har masser af andre gode idéer til at udvikle samarbejdet, men de ved også godt, at det tager tid at få et solidt samarbejde op og køre.

 

På skolen er det en fast tradition, at 3. klasserne opfører eventyrteater for deres forældre og siden til skolens juleafslutning. Derfor har man haft følere ude hos teaterforeningen, og man har fået de første tilkendegivelser på, at de gerne vil hjælpe med at skabe et fabelagtigt teatershow for forældre og elever.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00