Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Lektiehjælp og faglig fordybelse

”Tiden til faglig fordybelse og tilbud om lektiehjælp mv. skal have fokus på at styrke elevernes faglige niveau ved bl.a. at tilbyde faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset deres niveau og behov. Det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse som en del af den længere skoledag.” s. 7 i aftaletekst om folkeskolereformen.

Billede om lektiehjælp og faglig fordybelse

Reformen giver tid til lektiehjælp og faglig fordybelse som en del af skoledagen. Det skal styrke elevernes faglige niveau ved – udover lektiehjælp – at tilbyde faglig træning, faglige udfordringer eller turboforløb, som er tilpasset elevernes niveau og behov.

0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-9. klasse
2 timer  3 timer  2 timer

Lektiehjælp og faglig fordybelse er et frivilligt tilbud i skoleåret 2014-2015 og skal derfor placeres sidst på skoledagen. Den enkelte skole beslutter, hvordan forældrene kan framelde barnet, og hvor lektiehjælpen fysisk placeres, afhængig af de lokale forhold. Det forventes, at lektiehjælp og faglig fordybelse bliver obligatorisk efter næste folketingsvalg - dvs. formentligt fra skoleåret 2015/2016.

Tilbuddet kan bl.a. indeholde følgende delelementer:

Vejledning i opgaveløsning (konsolidering af fagligt niveau)

Den faglige træning har fokus på at gentage og træne de kundska­ber og færdigheder, som eleverne har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med færdig­hederne og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring. Fx mulighed for og støtte til arbejdet med lektier.

Samvær og trivsel (forudsætning for styrket fagligt niveau)

Et element af socialt samvær i lektiehjælpstil­buddet kan fx styrke bør­nenes trivsel og indbyrdes ven­skaber og gøre lektiehjælpen til et attraktivt tilbud.

Turboforløb (løft af fagligt niveau)

Eleverne kan gennem intensive fag- eller opgavespecifikke turbo­forløb nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning.

Faglige udfordringer (øgning af fagligt niveau)

Aktiviteter for elever som har tilegnet sig færdighederne på eget niveau eller klassetrin. Målet er at tilbyde disse elever udfordringer, der udvider deres færdigheder og motiverer dem til yderligere læring.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00