Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Viden og inspiration

Find herunder links til mere viden og inspiration.

Håndbog fra det tidligere integrationsministerium

Håndbogen giver et nuanceret bud på opfattelsen, oprettelsen og tilrettelægningen af lektiecaféer og lektiehjælp. Her finder du bl.a. ideer til forældreinddragelse og flere bud på, hvordan du kan markedsføre et attraktivt lektietilbud, så elever og forældre vælger det til. Læs mere

Lektiecafé: Et springbræt til en bedre skolegang

Publikation fra 2007 udgivet af Biblioteksstyrelsen, Kommunernes Skolebiblioteksforening samt Statsbiblioteket/Bibliotekscenter for Integration. Her er hjælp, inspiration og videregivelse af gode erfaringer om etablering af lektiecaféer. Læs mere

Opdateret 30. august 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00