Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Sådan kunne det se ud

Læs her ét tænkt eksempel på, hvordan lektiehjælp og faglig fordybelse kunne se ud på skolen.

Klokken har ringet efter sidste time, og nu er det tid til lektiehjælp og faglig fordybelse. På skolen har man adskilt det frivillige tilbud for indskoling, mellemtrin og udskoling. De mindste elever går over i SFO’en, mellemtrinnet går ned i klubben, mens udskolingseleverne fordeler sig i to klasseværelser.

Ovre i SFO’en venter to pædagoger og én lærer. På skolen har man valgt at temaopdele tilbuddet i indskolingen. I timen om onsdagen er der fokus på dansk. I dag er de 60 minutter dog reserveret til ’matematik-mandag’, så det er en matematiklærer, der venter sammen med to SFO-pædagoger. Når eleverne kommer gennem døren til SFO’en, møder de ’Dagens sætning’ på væggen. I dag står der: ”fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad”. Tungerne slår knuder over de mange f’er, men det får latteren frem og energiniveauet et nøk op – og det er meningen her sidst på skoledagen. I SFO’en har man indrettet lokalet, så der er plads til alle arbejdsformer, når der er vejledning i opgaveløsning. I den ene ende har en gruppe veninder sat sig sammen om opgaverne, mens der i den anden ende er indrettet et område, hvor man kan sidde enkeltvis. Nogle enkelte foretrækker at have helt ro til de svære opgaver. Derfor trækker de en pandelampe over hovedet og stikker det ind i en af de flyttekasser, der ligger forskellige steder i lokalet. Som timen skrider frem bliver 7-8 elever færdige med deres opgaver lidt før tid. En af pædagogerne tager dem med udenfor, hvor han har planlagt nogle lege, der skal styrke samvær og trivsel.

Ovre i klubben når de to klubpædagoger og to lærere lige at fylde kaffekoppen op, inden eleverne vælter ind. Der venter nu eleverne én times lektiehjælp og faglig fordybelse. I den her uge er der blandt andet mulighed for et turboforløb. I 4. klasse har deres dansklærere for nyligt undervist i informationssøgning. Det har været et kort, intensivt forløb, og det er ikke noget, eleverne i år får meget mere undervisning i. Derfor har de to dansklærere været opmærksomme på, at der kan være elever, der kunne blive syge, og andre elever kan have brug for en repetition. De har derfor aftalt med de ansvarlige for tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse, at der i denne uge er et turboforløb om netop informationssøgning. Også et par stykker fra 5. og 6. klasse kobler sig på. Det skader jo ikke med en genopfriskning.

Tilbage i klasseværelserne er udskolingseleverne i fuld gang med lektierne. Nogle elever deltager i et turboforløb i matematiske ligninger, men der er også mulighed for andre faglige udfordringer. De fleste lærere i udskolingsklasserne kan pege på et par af deres elever, som af og til keder sig lidt i timerne og trænger til opgaver, der i højere grad udfordrer dem på et lidt højere fagligt niveau. I dag skal de derfor udfordres på deres engelskkundskaber. Der er aftalt interviews med skolens venskabsklasse i Wales. Via Skype skal eleverne interviewe en elev om en skoledag i det britiske skolesystem. Der er lidt sommerfugle i maven, da de hver især ringer op, men energien er i top, og hjernen kører på højtryk for at formulere spørgsmålene korrekt og samtidig forstå den walisiske accent.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00