Familie, børn og unge
 • Få siden oplæst

Værktøjer

Nedenstående spørgsmål kan bruges til at pejle sig ind på, hvordan tilbuddet på den enkelte skole skal udformes og fungere i praksis.

Rammer

 • Hvordan sikrer vi varierede og differentierede læringsformer i tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse?
 • Skal det hedde ”lektiehjælp og faglig fordybelse” eller noget andet, der er mere rammende for, hvad det indeholder?
 • Har lektier altid forrang for faglige udfordringer, turboforløb og understøttelse?
 • Må forældrene være til stede i tiden til lektiehjælp og faglig fordybelse?

Formål

 • Hvad er formålet, fagligt og socialt, med lektiehjælp og faglig fordybelse på vores skole?
 • Skal lektiehjælp og faglig fordybelse adskille sig klart fra fagtimerne i form og indhold?
 • Hvordan inddrager vi skolebestyrelsen, eleverne og forældrene?

Organisering

 • Skal lektiehjælp og faglig fordybelse organiseres klassevis, per årgang eller indskoling/mellemtrin/udskoling?
 • Skal der organiseres lektiehjælp og faglig fordybelse for udvalgte grupper af elever eller for specifikke fag eller fagområder?
 • Hvordan tilmelder man sig? Hvordan framelder man sig? Hver dag, hver måned, hvert kvartal?
 • Skal vi lave aftaler med frivillige organisationer?
 • Har lektiehjælpen et (periodevis) fast team eller roterer det?
 • Hvordan skal lærer- og pædagogsamarbejdet være?
 • Skal der være en sammenhæng med undervisningen og i så fald: hvem sikrer den – og hvordan?
 • Skal tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse være hver dag, de samme dage hver uge, i periodevise forløb eller i nogle uger færre timer og i andre flere?

Indhold

 • Hvem bestemmer, hvad eleverne skal lave i lektiehjælp og faglig fordybelse?
 • Har lektiehjælp og faglig fordybelse et primært fokus på nogle fag (fx dansk og matematik), og hvem skal prioritere hvilke lektier, udfordringer og faglige behov, der understøttes?
 • Skal vi tematisere det? Fx have sprogtirsdag og matematik- og naturfagstorsdag?
 • Må man tale sammen, have musik i ørerne, arbejde i grupper, enkeltvis?
 • Hvor skal det fysisk placeres?
 • Hvad er rammerne? Et stort rum, flere stationer, værksteder eller temarum?
 • Hvilke ressourcer skal være tilgængelige for eleverne? Fx skriveredskaber, ørepropper, båndoptager?
 • Hvilke møbler skal være til rådighed? Fx hængekøje, papkasse, puder, lamper

Brugere

 • Hvordan markedsfører vi lektiehjælp og faglig fordybelse? Over for elever, forældre og personale?
 • Hvem har ansvar for, at eleverne deltager?
 • Skal der være kontrolleret fremmøde?
 • Må man gå lidt før, hvis man har en fritidsaktivitet?
 • Hvordan sikrer vi, at tilbuddet både rammer de fagligt stærke og de fagligt svage?

Styring og udvikling

 • Skal der nedsættes en udviklingsgruppe, der udvikler tilbuddet?
 • Hvordan vil vi tænke tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse ind i en fremtid, hvor det er obligatorisk, integreret og uden et fast timetal?
 • Hvordan vil vi evaluere på effekten af og behovet for lektiehjælp og faglig fordybelse?
Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00