Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Viden og inspiration

Find herunder links til mere viden og inspiration.

Øvelseskatalog (Dansk Skoleidræt)

Lang række øvelser, der kan bruges i de forskellige fag - både inde i klasselokalet og udenfor. Kan tilpasses fag og klassetrin. Læs mere

Skoven i Skolen:

Her finder du idéer til at rykke skolen udendørs eller naturen indendørs: Aktiviteter, undervisningsforløb, opskrifter... Kig selv... Læs mere

Læring i bevægelse (temahæfte fra Dansk Skoleidræt)

I temahæftet udlægges vigtige forskningskonklusioner på sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring i syv artikler. Nogle artikler giver læseren et overblik over de positive effekter af fysisk, mental og social karakter. Andre ser nærmere på, hvordan læringsfremmende, daglig bevægelse kan tilrettelægges i skoledagen. Læs mere 

Sundhedsstyrelsens idéhæfte

Idéer til at skabe tilbud til stillesiddende børn, så de får lyst til at bevæge sig. Læs mere

Sund Skole Nettet 

Tilbyder skoler inspiration, værktøjer og undervisningstilbud inden for både fysisk og mental sundhed. Læs mere

Skole+’s inspirationskatalog

Inspirationskataloget samler viden, inspiration og gode eksempler på, hvordan skolernes indendørsfaciliteter kan opdateres, så de inviterer til bevægelse og idræt. Læs mere

Den nye folkeskole - bevægelse (Undervisningsministeriet)

Inspiration fra Undervisningsministeriet omkring bevægelse. Læs mere

Legepatruljens lege (fra Dansk Skoleidræt)

Dyk ned i Legepatruljens mappe og find vejledninger til sjove aktiviteter, der gør bevægelse til en leg. Læs mere

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00