Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Understøttende undervisning

”Den længere og mere varierede skoledag skal give skolerne (...) ny tid til understøttende undervisning. Dette giver kommunerne lokal frihed til at sikre, at en række opgaver, som understøtter den fagopdelte undervisning, kan tilrettelægges på nye og bedre måder. Det gælder både inden for de enkelte fag og på tværs af fagene.” s. 3 i aftaletekst om skolereformen.

Billede om understøttende undervisning

Folkeskolereformen indfører ny tid til understøttende undervisning som supplement til de fagopdelte timer (fx dansk, matematik og natur/teknik). Som sådan er den understøttende undervisning ikke noget nyt. Det nye er, at der reelt bliver afsat tid til at skabe bedre lærings-, udviklings- og trivselsmuligheder for den enkelte elev og styrke elevens faglige niveau ved bl.a. at tilbyde alternative læringsmiljøer i den understøttende undervisning.

Med understøttende undervisning menes der, at eleverne i disse timer skal afprøve, træne og udvikle det, de lærer i de fagopdelte timer. Undervisningen er i højere grad praktisk orienteret og inddrager elevernes hverdag. Der skal desuden være fokus på elevens sociale kompetencer, alsidige udvikling, uddannelsesparathed mv.

Såvel lærere som pædagoger og andre med viden og kvalifikationer på undervisningsområdet kan stå for den understøttende undervisning. Det er dog lærerne, der har ansvar for det indholdsmæssige.

Opdateret 8. august 2014

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00