Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Sådan kunne det se ud

Læs her ét tænkt eksempel på, hvordan den understøttende undervisning kunne se ud på skolen.

Klasselærerne i skolens to 7. klasser har aftalt, at én af de ugentlige timer i understøttende undervisning i skoleårets tre første måneder skal bruges på temaet ”Kost, motion og sundhed”. Det, synes de, giver god mening, når nu eleverne i 7.-9. klasserne skal være i skole 35 timer om ugen. Det er både fysisk og mentalt en lang dag, hvis ikke man er bevidst om sit fysiske velbefindende og den kost, man indtager. Samtidig har de to lærere jo også godt set, hvordan der på nogle borde i timen efter frokost er cola, chips eller resterne af et pitabrød med kebab. Det plejer ikke just at føre til læringsparate elever efter kl. 14. Måske hvis de vidste bedre…

I samarbejde med en række af klassens øvrige lærere har de planlagt et forløb, som kommer bredt rundt om temaet. De vil involvere fagene fysik/kemi, matematik, hjemkundskab og idræt, så eleverne får trænet deres faglighed i disse fag i en praksisnær form. Bl.a. skal eleverne lave fysikforsøg, der viser, hvad kalorier og kilojoules er for noget, bruge deres matematiske evner til at beregne egne pulszoner og madkundskab til at sammensætte og lave mad med en optimal balance af kulhydrat, protein og fedt. De to lærere har også brugt årets første forældremøde til at undersøge spændende muligheder for forældresamarbejde. Blandt forældrene er der to erfarne motionsløbere, som har tilbudt at vise eleverne forskellige former for sjov og varierende løbetræning. De vil også hjælpe dem, der har lyst, med at lægge et træningsprogram. Klasselærerne er sikre på, at eleverne vil synes, det bliver sjovt og lærerigt, da de forlader lærerværelset og går mod første time af temaet ”Kost, motion og sundhed”.

På vejen må de sno sig langs væggen, da 4. z kommer buldrende af sted med tasker og højt humør. Skolen har for 4. klasserne samlet den understøttende undervisning i en 4 timers blok hver tirsdag. I dag går turen til Sagnlandet Lejre. Eleverne har i den seneste måned i fagene dansk, historie, kristendom og natur/teknik stiftet bekendtskab med vikingetidens forskellige emner. I dansk har de skullet læse skønlitteratur om en vikingekonge, i historie har de lært om bl.a. Harald Blåtand og Jellingestenene, i kristendom om asatroen og i natur/teknik om, hvordan vikinger levede med naturen. Nu er det tid til at se, mærke, føle og på andre måder opleve vikingetiden i Sagnlandet Lejre.

I næste uge skal tiden til den understøttende undervisning bruges til et af de såkaldte timeløse fag, færdselslære. De skal lære om færdsel i trafikken til fods og på to hjul. De har fået besked på at medbringe en cykel, så den ny viden kan afprøves i praksis – og samtidig bliver motion og bevægelse tænkt ind. Men det er først i næste uge. Nu gælder det vikinger i Lejre!

Opdateret 8. august 2014

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00