Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Lukkedage i SFO

Byrådet har vedtaget følgende lukkedage:


  • 3 hverdage før Skærtorsdag
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • 23. december
  • Mellem jul og nytår med opstart d. 24. december til og med d. 31. december.

Nødpasning

Har du brug for at få passet dit barn i institution/SFO på en lukkedag, er der mulighed for nødpasning. Nødpasning finder sted i en ”opsamlings”-institution/SFO i enten den vestlige eller østlige del af kommunen.

I dit barns institution/SFO får du en ansøgningsblanket op til kommende lukkedage. Den skal du udfylde og give institutionen/SFO'en igen.

Du vil i god tid få besked om, i hvilken institution/SFO, nødpasningen er.

På Grundlovsdag, d. 5. juni, er der ingen mulighed for nødpasning.

Opdateret 8. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00