Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Elev i skolen

Elever har indflydelse på egen undervisning. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Elever har indflydelse på skolen via undervisningsmiljøvurderinger og elevråd og børnerigsdag

Kommunens anonyme rådgivning kan også bruges af elever, der mistrives hjemme eller i skolen. Her kan du få en samtale med en socialrådgiver, som kan hjælpe dig videre.

For børn i hele landet er der også BørneTelefonens rådgivning.

Ring eller sms gratis og anonymt til BørneTelefonen på telefon 116 111 i hverdage fra kl. 11-23 og i weekenden fra kl. 11-19.

Opdateret 20. august 2014

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00