Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Elevråd på skolen

Skolerne har hver et elevråd. Nogle steder er elevrådet opdelt i to elevråd for de ældste og yngste elever.

Skolens lærere hjælper elevrådet i dets arbejde.

Læs om elevråd på skolens hjemmeside.

Fælleselevrådet

Høje-Taastrup Kommune understøtter elevrådene på skolerne ved to gange årligt at invitere elevrådenes formænd, næstformænd og kontaktlærere til temamøder. Mødet kan give inspiration til det lokale elevrådsarbejde.

Temamøderne kan fx omhandle mobning, og hvordan elevråd kan arbejde for at styrke trivslen og fællesskabsfølelsen på skolerne. Et tidligere tema har fx været ”grimt sprog”, og hvordan man kan forstå og arbejde med sproget.

Børnerigsdag

Én gang årligt mødes Fælles Elevråd til en Børnerigsdag med borgmesteren for bordenden.

Som rigtige politikere diskuterer eleverne - opdelt i udvalgsgrupper med udvalgsformænd– hvilke indkomne forslag, afsendt af lokale elevråd, der skal modtage finansiering. Det kan være penge til en idrætsdag, nye legeredskaber eller andet, som elevrådene ønsker til fælles gavn for skolens elever.

Efter forhandlingerne stemmer børnerigsdagen om, hvordan puljen skal fordeles mellem ansøgningerne. Mange af deltagerne - og tilhørere - får en stor oplevelse med hjem og får for alvor afprøvet kræfter med demokratiske processer.

Byrådet har bevilget 98.000 kr., som er i spil. Den enkelte skole kan højst ansøge om 30.000 kr.

Opdateret 8. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00