Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Vurdering af undervisningsmiljø

Skolen skal mindst hvert 3. år udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering.

I undervisningsmiljøvurderingen indgår en vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. Vurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

  1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø,
  2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer,
  3. Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses, og
  4. Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Skolens ledelse skal inddrage eleverne i undervisningsmiljøvurdering.

Opdateret 6. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00