Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Skolen i udvikling

På alle folkeskoler i Høje-Taastrup Kommune sker der udvikling

Nogle udviklingsprojekterne sætter skolen selv i værk, andre udviklingsprojekter går på tværs af skolerne eller sker i samarbejde med skoler i andre kommuner.

Morgendagens børne- og ungeliv

Helt overordnet er kommunen i gang med bl.a. at styrke folkeskolen via den omfattende indsats i Morgendagens børne- og ungeliv.

For at kunne realisere målsætningen i Morgendagens børne- og ungeliv udvikles pædagogiske læringscentre på skolerne, som tager initiativ og leder den pædagogiske udvikling lokalt i det enkelte skoledistrikt.

I de pædagogiske læringscentre deltager foruden lærere også pædagoger fra SFO, daginstitutioner og fritids- og ungdomsklubber.

Øvrige udviklingstiltag

Institutions- og Skolecenter understøtter skolernes udviklingsarbejde via en række faciliteter, konsulenter og administrativ hjælp.

Det drejer sig bl.a. om:

  • Undervisningsmidler, herunder materialevalg og indkøbsaftaler.
  • Naturvejledning og Økobasen Hakkemosen.
  • Trivsel og adfærd. Fx den fælles SP-model i dagtilbud, skoler og klubber.
  • Tosprogs-forhold.
  • Læseudvikling. Der er udarbejdet en læsepolitik og handleplan for læsning, der sikrer, at politikken efterleves.
  • Understøttelse af faglige netværk på tværs af skolerne – fx for læsevejledere, naturfagsinteresserede, sundhedsansvarlige m.m.
Opdateret 6. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00