Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Læsning

I Høje-Taastrup kommune findes forskellige initiativer, der skal styrke børn og unges læsefærdigheder og læseglæde.

Byrådet i Høje- Taastrup Kommune har i 2010 vedtaget en læsepolitik for læseudvikling på 0 - 18-års området. Denne læsepolitik er fulgt op af handleplan for læsning, der sætter konkrete handlinger på de politiske mål. 

Læsepolitik

Formålet med Høje-Taastrups kommunes læsepolitik er at danne en overordnet ramme for indsatsen på hele læseområdet.

Handleplan for læsning

Formålet med Høje-Taastrup kommunes Handleplan for læsning er at afstikke ramme, retning og kvalitet for en målrettet og sammenhængende indsats i dagtilbud og skoler med henblik på at styrke og udvikle børn og unges læsefærdigheder.

Handleplanen indeholder læseindsatser inden for følgende områder:

  • Dagtilbuddet; herunder tidlig skriftsprogstilegnelse
  • Skolens undervisning
  • Fritidsdelen SFO
  • Fritidsklubberne
  • Læsningens netværk i skolen
  • Elever med læsevanskeligheder
  • Elever med andet modersmål

Handleplan for læsning danner grundlag for, hvordan de enkelte dagtilbud og skoler efterfølgende udvikler "egne lokale handleplaner for læsning" med deres læseindsatser.

Handleplan for læsning revideres i løbet af 2015.

Opdateret 6. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00