Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Pædagogisk læringscenter

De pædagogiske læringscentre består af ressourcepersoner på skole (lærere og pædagoger), dagtilbud og klub.

For at skabe bedst mulige rammer for børnenes læring er det afgørende, at lærere og pædagoger samarbejder om, hvordan børnene i et område kommer til at lære, trives og udvikle sig bedst muligt.

I hvert område er der læsevejledere, sprogvejledere, skolebibliotekarer, IT-vejledere, Sund Skole Netværkstovholdere og AKT-vejledere (AKT : Adfærd, Kontakt og Trivsel).

Der kan være pædagoger fra klubberne med speciale i konflikthåndtering, idrætspædagoger, inklusionspædagoger, og i det hele taget lærere og pædagoger, der kan en helt masse forskellige ting.

Grundtanken med Pædagogiske Læringscentre er, at alle gode kræfter lægges sammen til gavn for helheden for børnegruppen og de enkelte børn.

Pædagogisk Læringscenter er ikke et stort specialistudvalg, men en dynamisk og fleksibel netværks-organisation af ressourcepersoner, som kan skabe gode læringsmiljøer for børn og unge.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00