Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Undervisning og timetal

Eleverne er inddelt i klasser med op til 28 elever.

Elevernes ugentlige antal lektioner fra skoleåret 2014/2015 fordelt på klassetrin er sådan:

Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Faglektioner 25 25 26 30 31 31 32 32 31
Understøttende undervisning*   13 13 12 11 10 10 12,7 12,7 13,7
Lektiehjælp og faglig fordybelse**  2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
Lektioner i alt pr. uge 40 40 40 40 44 44 44 46,7 46,7 46,7
Samlet antal klokketimer pr. uge  30  30 30  30 33 33 33 35 35 35
 
*inkl. pauser, klassens tid og evt. bevægelse 
**frivilligt tilbud

Se timefordelingsplan, som viser Undervisningsministeriet vejledende og minimumstimetal. For 10. klasse ligger det ugentlige antal på 33 lektioner. 

Fag og anden undervisning 

Der er en række obligatoriske fag indenfor disse tre områder:

  • De humanistiske: dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie og samfundsfag
  • De praktiske/musiske: idræt, musik, billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab
  • Naturfagene: matematik, natur/teknik, geograf, biologi og fysik/kemi

Der kan desuden være tværfaglig undervisning, hvor flere fag, er med til at belyse et emne.

Skolen skal give undervisning i såkaldt ”timeløse fag”, som lægges ind i undervisningen i tværfaglige uger, som afbræk i det gennemgående skema eller i tiden til den understøttende undervisning. Timeløse fag kunne fx være arbejdskendskab, trafik, sundhed eller motorlære.

Skolen kan udbyde valgfag i 7.-9. klasse.

Der er fælles mål for folkeskolen. Elevernes udbytte af undervisningen bliver testet i forbindelse med 
nationale test og ved folkeskolens afsluttende prøver.

Læs evt. mere om folkeskolens undervisning på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Opdateret 6. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00