Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Modersmålsundervisning

Høje-Taastrup Kommune tilbyder modersmålsundervisning til tosprogede børn i den undervisningspligtige alder.

Det gælder børn fra:

  • Færøerne og Grønland
  • medlemsstater i EU
  • lande omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) 

Tilmeld dit barn

Henvendelse om modersmålsundervisning skal rettes til Institutions- og Skolecenter på institutionskole@htk.dk eller 4359 1000.

Opdateret 17. august 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00