Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Undervisning af tosprogede elever

Alle tosprogede elever sprogvurderes ved indskrivningen til børnehaveklassen.

Alle tosprogede elever optages i en børnehaveklasse. For de elever, der har behov for det, etableres holdundervisning i dansk.

De tosprogede elever i 1.- 9. klasse, der har behov, får undervisning i faget 'Dansk som andetsprog'.

Modtagelsesklasse

Elever, der kommer direkte fra hjemlandet eller fra et andet modtagesystem, får undervisning i basisdansk i en modtagelsesklasse.

Alt efter hjemmets ønske udsluses eleverne fra modtagelsesklasserne til en klasse på den skole, hvor modtageklassen er placeret, eller til den skole, der hører til elevens bopæl.

Opdateret 14. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00