Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Styring af skolen

Skolerne er styret af:

  • Folkeskoleloven
  • Byrådets beslutninger om politikker og budget for området
  • Skolebestyrelsernes beslutninger indenfor de rammer, Byrådet har fastsat. Disse rammer fremgår af skolestyrelsesvedtægten

Kvalitetsrapport

I alle kommuner skal der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport for folkeskolen. Byrådet drøfter og godkender kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og kommunale fastsatte mål. Den består af en række nøgletal og en redegørelse for indsatser i forhold til at sikre og forbedre niveauet. Der skal være en vurdering af, om niveauet er tilfredsstillende. Hvis niveauet ikke er tilfredsstillende, skal der være en handleplan for, hvordan der rettes op på dette.

I forbindelse med den nye folkeskolereform udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport, som offentliggøres i marts 2015. Fra 2016 og frem vil der være kvalitetsrapport i lige år.

Aftalestyring

Høje-Taastrup arbejder med aftalestyring for de enkelte enheder. Hver skole aftaler for et år ad gangen med ledelsen i Institutions- og Skolecenter, hvad skolens mål skal være, og hvordan målet nås.

Målene kan være 1- ,2- eller 3-årige og skal være i tråd med kommunes udviklingsstrategi, direktionens strategibrev og eventuelt udspringe af en handleplan fra kvalitetsrapporten.

Opdateret 8. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00