Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Kvalitetsrapporter

Alle kommuner skal hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport, der redegør for niveauet for det samlede skolevæsen og de enkelte skoler.

Kvalitetsrapporterne skal beskrive:

  • Skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale mål* og kommunalt fastsatte mål
  • Kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og beslutninger om opfølgning på niveauet
  • Opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter

Læs tidligere kvalitetsrapport: Kvalitetsrapport 2013/2014

Læs tidligere kvalitetsrapport: Kvalitetsrapport 2014/2015

Læs seneste kvalitetsrapport: Kvalitetsrapport 2015/2016

Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet mulighed for at varetage sit ansvar for tilsynet med det kommunale skolevæsen. Inden Byrådet behandler kvalitetsrapporten, skal skolebestyrelserne udtale sig om den for at få brugernes vurdering af niveau og indsatser.

Systematikken i kvalitetsrapporten skal understøtte den pædagogiske og faglige udvikling og refleksion i skolevæsenet og på hver enkelt skole.

*Nationale mål jf. folkeskoleloven:

1)      Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

  • Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
  • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.

2)      Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

  • Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.

3)      Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

  • Elevernes trivsel skal øges. 
Opdateret 19. april 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00