Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Transport til skolen

Høje-Taastrup kommune sørger for transport til skolebørn på skoledage, hvis afstanden til skolen er stor.

Dit barn kan blive kørt i skole, hvis afstanden mellem hjemmet og distriktsskolen er:

  • 0.-3. klasse: mere end 2,5 km
  • 4.-6. klasse: mere end 6 km
  • 7.-9. klasse: mere end 7 km
  • 10. klasse: mere end 9 km

Afstanden (skolevejen) er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods, på cykel eller på knallert hele året. Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad offentligt tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården.

Transporten til skole gælder typisk for ét skoleår ad gangen.

Sygekørsel

Hvis et skolebarn er sygt eller invalideret (fx et brækket ben), kan barnet blive kørt til og fra skole. Det kræver en lægeerklæring. Du kan som forælder bede om sådan en sygekørsel på skolens kontor.

Trafikfarlige veje

Høje-Taastrup kommune sørger for transport uanset afstand mellem hjemmet og distriktsskolen, hvis børnenes sikkerhed i trafikken gør det nødvendigt. Det gælder i de tilfælde, hvor elevernes skolevej er vurderet som "særlig trafikfarlig".

Se listen med trafikfarlige veje i Høje-Taastrup Kommune.

Anden skole (end distriktsskolen)

Har du som forælder valgt en anden skole end distriktsskolen, er det familiens eget ansvar at sørge for transport til skole.

Hvis Høje-Taastrup kommune har henvist skolebarnet til en anden skole end distriktsskolen, gælder særlige regler. Det gælder fx børn, der går i specialklasse på anden skole end distriktskolen.

Vi benytter os aktuelt af private vognmænd.

Opdateret 6. juli 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00