Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Frit skolevalg

Der er frit skolevalg i Høje-Taastrup Kommune.

Det frie skolevalg betyder, at forældre har mulighed for at vælge en anden skole end distriktsskolen. Det betyder dog ikke, at barnet er sikker på at få plads på en skole uden for skoledistriktet.

Reglerne er:

  • Elever bosiddende i distriktet har krav på at blive optaget på distriktsskolen (med mindre man på et tidligere tidspunkt har fravalgt distriksskolen)
  • Elever kan blive optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads.

Hvis en skole får ansøgninger fra flere elever bosiddende uden for distriktet, end der er plads til, optages elever efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  • de, der har søskende på skolen (søskendekriteriet)
  • de, der bor nærmest skolen (afstandskriteriet)

Elever optages ikke efter "først til mølle"-princippet. Der er heller ikke en venteliste til optagelse på en anden skole.

Den enkelte skole kan i særtilfælde ud fra pædagogiske hensyn give et afslag til en elev, selv om der er plads i den ønskede skole inden for de rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Der er en maksimal klassekvotient på 24 elever både:

  • ved indskrivning i børnehaveklasse
  • ved skoleskift i skoleforløbet for elever fra andre skoledistrikter og
  • for elever fra andre kommuner
Opdateret 8. februar 2017

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00