Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Udskydelse og tidlig skolestart

Et barn kan under visse omstændigheder starte i skolen et år tidligere eller senere end normalt.

Udskydelse

Et barn kan vente ét år med at starte i skole til det år, barnet fylder 7 år.

Der skal foretages en vurdering i hvert enkelt tilfælde begrundet i barnets udvikling. Institutions- og Skolecenter foretager vurderingen på vegne af Byrådet.

Som forældre kan du indstille dit barn til udskudt skolestart ved at skrive en ansøgning til Institutions- og Skolecenter. Ansøgningen skal begrundes i barnets udvikling.

Barnets dagtilbud kan indstille et barn til udskudt skolestart med forældrenes samtykke. 

Fremskyndelse

Et barn kan optages i skole i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år.

Det er skolens leder, der træffer beslutning om tidligere skolestart efter samråd med barnets forældre. Det skal vurderes, at barnet kan følge undervisningen i børnehaveklassen.

Opdateret 8. november 2016

Ansvar for denne side

Institutions- og Skolecenter

T: 43 59 10 00