Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Graviditetsbesøg

Alle gravide i Høje-Taastrup Kommune kan få besøg i hjemmet af en sundhedsplejerske

Hvad tilbyder sundhedsplejersken?

Sundhedsplejen tilbyder dig at få et graviditetsbesøg i hjemmet i andet trimester af graviditeten.

En god start

Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet er en god start på et langt samarbejde, hvor du og sundhedsplejersken kan lære hinanden at kende, inden barnet bliver født.  Graviditetsbesøget giver dig blandt andet mulighed for at drøfte forældrerollen og den første tid med dit nyfødte barn.

Hvad handler besøget om?

Besøget af en sundhedsplejerske inden fødslen giver bl.a. mulighed for at drøfte:

  • Forventninger til den nye rolle som forældre
  • Graviditeten og graviditetsproblemer
  • Fødslen
  • Det nyfødte barn
  • Amning og anden kost
  • Pleje og omsorg for barnet
  • Praktiske ting m.m.

Sundhedsplejersken orienterer også om sundhedsplejens og kommunens øvrige tilbud til spæd- og småbørnsfamilier.

Opdateret 9. juni 2016

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk