Familie, børn og unge
  • Få siden oplæst

Skolebørn

Tilbud fra Sundhedsplejen på skolerne i Høje–Taastrup Kommune

Skoleboern

Vi tilrettelægger den forebyggende og sundhedsfremmende indsats ved tre forskellige former for aktiviteter:

  • Samtaler
  • Undersøgelser
  • Sundhedspædagogiske aktiviteter

Sundhedsplejens tilbud på skolerne

Læs mere om Sundhedsplejens tilbud til skolebørn i folderen "sundhedsplejens
tilbud på skolerne
".


Sundhedsplejens aktiviteter på de forskellige klassetrin


0. klasse: Samtale og undersøgelse (indskolingsundersøgelse). Forældre inviteres med.

1. klasse: Samtale og undersøgelse. 2 elever ad gangen.

2. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet: Dreng og pige - hvad vil det sige?

6. klasse: Synsprøve, vægt og højde.

7. klasse: Sundhedseksperimentarium.

8. klasse: Sundhedspædagogisk aktivitet: Seksualundervisning.

9. klasse: Samtale (udskolingssamtale).

Individuelle samtaler og undersøgelser af skoleelever

Her tilser vi eleverne og foretager en vurdering af deres helbred og trivsel. I børnehaveklassen og 1. klasse vil vi gerne have, at I som forældre deltager. I dialog med jer og jeres barn kommer vi bl.a. til at berøre emner som kammerater, skolen, hjemme, fritidsaktiviteter, madvaner, sygdom osv. I de store klasser kan samtalerne også omhandle pubertet, alkohol, rygning, prævention m.m. Efter samtalerne med eleverne afholder vi en samtale med klasselæreren. I de samtaler hvor I som forældre ikke deltager, bliver I kontaktet, hvis der er problemstillinger, der kræver fælles indsats. Ved behov henvises eleverne til relevante tværfaglige samarbejdspartnere som fx praktiserende læge.

Sundhedspædagogiske aktiviteter

Sundhedsplejens mere sundhedspædagogiske aktiviteter udføres på klasseplan. Her kommer vi i klasserne og laver aktiviteter, der tilstræber at lære eleverne at handle i forhold til egen sundhed. Målet er at synliggøre elvernes opfattelser af værdier og holdning i forhold til sundhed. Vi berører emner som livsstil, levevilkår, værdier og elevernes forestilling om et godt liv. Tidspunkt samt emne besluttes i samarbejde med klassens lærer.

Konsulentfunktion

Sundhedsplejerskerne varetager konsulentfunktion i daginstitutioner og på skoler.

Opdateret 9. november 2017

Ansvar for denne side

Børne- og Ungerådgivningscenter

T: 43 59 12 00
E-mail: BURC@htk.dk